Strovels Alfanol HD Grønn

Strovels Alfanol HD Grønn er et svanemerket rengjørings- og avfettingsmiddel. Produktet er veldig konsentrert og tåler dermed høyt blandingsforhold som gjør den meget kostnadseffektiv.
Brukes ved vask av  kjøretøy, kapell, containere, landbruks- og entrepenørmaskiner. Meget effektivv som rengjøringsmiddel ved brannskadesanering. HD Grønn brukes med fordel til industriell rengjøring av lokaler og detaljer.

Leveres i 1, 25, 200 og 1000 liter

Sikkerhetsdatablad

Kategori: