Snowclean Wheel Wash

Snowclean Wheel Wash er et alkalisk rengjøringsmiddel for rengjøring av hjul og felger av stål og aluminium. Løser raskt oljerik og inngrodd smuss, veisalt, bremsestøv, oksid etc. Produktet er tiksotropisk. Spray på, la virke noen minutter, bearbeid ved behov og skyll nøye.

Blandingsforhold:
Generelt 1:1-1:5
Aluminiumfelger 1:5-1:10

Leveres i 5, 25 og 200 liter

Sikkerhetsdatablad

Kategori: