Remi Micro 851

Remi Micro 851 er en forsterket microemulsjon, basert på lavaromatnafta. Tilpasset nordiske vinterforhold. Produktet er ekstremt effektivt til fjerning av olje, asfalt, tjære, tectylrester og veisalt. Remi Micro 851 brukes som en problemløser hvor fjerning av olje og asfalt er ønskelig.

Leveres i 5, 25, 200 og 1000 liter

Sikkerhetsdatablad

Kategori: