Remi Kraft 703+

Remi Kraft 703+ er et parfymert grovrengjørings-middel som er velegnet til gulvvask og utstyrsvask innen all industri. Remi Kraft 703 kan også brukes til vask av tyngre kjøretøy og til fjerning av copolymerfett på nye biler.

Leveres i 25, 200 og 1000 liter

Sikkerhetsdatablad

Kategori: